87. Välfärdsbrottslighet – ett dubbelt hot mot samhället

87. Välfärdsbrottslighet – ett dubbelt hot mot samhället

Bidragsfusk beräknas kosta samhället allt från 11 till 27 miljarder kr årligen. Förutom att det är pengar som skulle kunna användas för en bättre välfärd skadar det också medborgarnas tillit till samhället. Hösten 2021 presenterade regeringen ett antal förslag i arbetet mot välfärdsbrottsligheten. Räcker de förslagen eller behövs det andra lösningar som gör att våra offentliga medel används till rätt saker?

Staffan Isling, vd SKR, Stefan Hollmark, stadsdirektör Södertälje, Per Wadhed, chef för sekretariatet för myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet NOA och Amir Rostami, regeringens särskilda utredare för att bekämpa bidragsbrott mot välfärdssystemen.
Moderator: Lena Salomon, PwC.

0