Välkommen hit, digital tjänst för inflyttning och kompetensförsörjning

14 nov 2019
10:45 - 11:15
Tema Ledarskap & Utveckling

Välkommen hit, digital tjänst för inflyttning och kompetensförsörjning

Genom behovsdriven utveckling, innovationsvänlig upphandling, nya affärsmodeller och öppen källkod finns nu Sveriges första digitala inflyttningsguide tillgänglig för kommuner och arbetsgivare. Tjänsten tillgängliggör information och förstärker kommunens attraktionskraft för potentiella inflyttare och företagsetableringar. Välkommen hit har på ett modigt och nydanande sätt utvecklat en digital tjänst utifrån en behovsdriven utvecklingsmetodik, som samtidigt skapat en kommersiellt gångbar affärsmodell för digitala entreprenörer. Välkommen hit använder öppna data och bygger på öppen källkod vilket gör den skalbar och spridningsbar till andra regioner.

Niklas Rahm, e-Samverkan
Seminariearrangör: e-Samverkan, Kommunförbundet Västernorrland

0