69. Vårdens förändringsresa – att leda en nödvändig omställning

13 Nov 2019
08:50 - 10:10

69. Vårdens förändringsresa – att leda en nödvändig omställning

Vården måste tänka nytt och förändra sina strukturer och arbetssätt. Befolkningen blir allt äldre och får större vårdbehov. Kostnaderna ökar kraftigt för en allt mer avancerad vård. Vården har rekryteringssvårigheter där antalet medarbetare inte kommer att öka. Och samhället står med en ekonomisk utveckling, som inte kommer att innehålla, relativt sett, mer pengar till vår gemensamma välfärd sett till behoven. Vad krävs för att klara denna omställning som sträcker sig långt utanför traditionellt förbättringsarbete?
 
Anne-Charlotte Holmgren, verksamhetschef SIQ Business Excellence samt representanter från SIQ Regionnätverk.

0