Värderingsstyrning i en stor kommun – går det att få till?

13 nov 2019
13:45 - 14:15
Tema Ledarskap & Utveckling

Värderingsstyrning i en stor kommun – går det att få till?

Få företag har en så stor bredd i sin verksamhet som en kommun. Går det verkligen att hitta gemensamma värderingar som inte blir helt urvattnade? Hör hur Uppsala har tagit hänsyn till olikheterna och skapat en plattform för utveckling och engagemang.

Maria Ahrgren, kvalitetschef och Anna Bittner, HR-direktör Uppsala kommun
Seminariearrangör: Uppsala kommun

0