Vård och omsorg på distans

04 maj 2022
13:45 - 14:15
Vård & Hälsa

Vård och omsorg på distans

Hur kan vård och omsorgsgivare arbeta med insatser på distans för att ge ökad kvalitet, självständighet och trygghet för individen?
Karl-Johan Palmgren, erbjudandeansvarig kommun Cuviva
Seminariearrangör: Cuviva AB

0