119. Varför blir alla stora investeringsprojekt dyrare än beräknat?

14 Nov 2019
08:30 - 09:50

119. Varför blir alla stora investeringsprojekt dyrare än beräknat?

Det är alltför ofta man läser om hur investeringsprojekt blir dyrare än beräknat. Budget efter budget spricker vid investeringar i nya sjukhus, idrottshallar och badhus mm. Man måste vara försiktig och klok när beslut tas för större investeringar. Detaljerade kalkyler i tidiga skeden är inte rätt medicin! Men det finns bot! Finansdepartementet i Norge kräver att man i offentlig verksamhet använder metoden Successivprincipen. En metod man inte använt i Sverige i lika stor utsträckning trots att alla som använder metoden kan visa på mycket goda erfarenheter!

Leif Lindberg, samhällsbyggnadsdirektör Linköpings kommun.
Moderator: Thomas Lillskogen, konsult.

0