119. Hur räknar du människa?

119. Hur räknar du människa?

Det är alltför ofta man läser om hur investeringsprojekt blir dyrare än beräknat. Budget efter budget spricker vid investeringar i nya sjukhus, idrottshallar och badhus mm. Man måste vara försiktig och klok när beslut tas för större investeringar. Detaljerade kalkyler i tidiga skeden är inte rätt medicin! Men det finns bot! Finansdepartementet i Norge kräver att man i offentlig verksamhet använder metoden Successivprincipen. En metod man inte använt i Sverige i lika stor utsträckning trots att alla som använder metoden kan visa på mycket goda erfarenheter!

Leif Lindberg, samhällsbyggnadsdirektör Linköpings kommun, Anne Katrine Larssen, sektionschef investering och analys, Undervisningsbygg Oslo kommun och Harald Øvland, utvecklings- och infrastrukturdirektör, plan- och byggnadsenheten Oslo kommun.

Moderator: Thomas Lillskogen, konsult.

0