130. Varför kan inte en kommun eller region styras som ett företag? – en diskussion om den kommunala särarten

04 maj 2022
11:30 - 12:15
G1

130. Varför kan inte en kommun eller region styras som ett företag? – en diskussion om den kommunala särarten

Företagsekonomiska styr- och uppföljningsmodeller har sedan många år tillbaka införts i olika former i den kommunala sektorn med varierande resultat. På detta föredrag jämförs en kommun/region med ett företag för att visa på varför man bör vara försiktig med att införa företagsekonomiska styrmodeller rakt av i kommunsektorn. En jämförelse görs mellan kommuner och företag utifrån vad som driver effektiviteten i dessa två organisationer.

Hans Petersson, forskare på Kommunalekonomernas förening och Förvaltningshögskolan i Göteborg. Seminariearrangör: KEF.

0