Varje möte är bara en miniatyr av organisationskulturen

04 maj 2022
12:15 - 12:45
Öppet Forum

Varje möte är bara en miniatyr av organisationskulturen

Interna möten är den viktigaste interna kommunikationskanalen. De senaste 20 åren har vi dubblerat mötena i våra organisationer. Bara under pandemin har vi ökat antalet möten med 10%. En chef eller ledare kommer du att tillbringa 25 år eller mer av ditt arbetsliv i mötesrummet, fysiskt eller digitalt, utan att i de flesta fall varit utbildade inom möteskultur. Det är i våra möten vi manifesterar våra värderingar och den kultur vi vill ha.

Under denna halvtimma vill vi inspirera dig hur ni kan förbättra er möteskultur så att alla deltagare får känna lust, mening och delaktighet. Vi avslutar med konkreta råd för hur ni kan skapa en hållbar möteskultur som frigör minst 30% av er totala mötestid.

Heléne Arvidsson, rådgivare inom ledarskap och möteskultur, vd för gr8meetings och Micke Darmell, föreläsare och författare gr8meetings.

0