65. Värna demokratin genom goda förutsättningar för förtroendevalda

65. Värna demokratin genom goda förutsättningar för förtroendevalda

Utvecklingen av det demokratiska samtalet hårdnar och förtroende valda möts av hotoch hatfulla uttryck, både digitalt och i mötet med medborgare. De är valda för uppdrag där de ska kunna föra dialog med medborgarna, prioritera i svåra frågor samt fatta beslut. Beslut i frågor som rör service och tjänster som påverkar medborgarnas vardag, men även frågor som berör hur utvecklingen ska formas av den kommun/ region där de bor, lever och verkar. Vilket ansvar bör kommuner och regioner ta för de förtroendevaldas trygghet i deras uppdrag?

Säkerhetssamordnarna Joakim Hagetoft, Lysekil och Engla Bertolino, Uppsala samt Anna Gavell Frenzel, BRÅ och Anna-Lena Pogulis, SKL.

0