65. Värna demokratin genom goda förutsättningar för förtroendevalda att verka i sitt demokratiska uppdrag

65. Värna demokratin genom goda förutsättningar för förtroendevalda att verka i sitt demokratiska uppdrag

Utvecklingen av det demokratiska samtalet hårdnar och de förtroendevalda möts av hot- och hatfulla uttryck både digitalt och i mötet med medborgare. De är valda för uppdrag som innebär att de ska kunna föra dialog med medborgarna, prioritera i svåra frågor samt fatta beslut. Beslut i frågor som rör service och tjänster som påverkar medborgarnas vardag, men även frågor som berör hur utvecklingen ska formas av den kommun/region där de bor, lever och verkar. Kom och lyssna på hur det demokratiska samtalet utvecklats. Vilket ansvar bör kommuner och regioner ta för de förtroendevaldas trygghet i deras uppdrag?

Anna Gavell Frenzel, BRÅ, Joakim Hagetoft, säkerhetssamordnare Lysekils kommun, Engla Bertolino, säkerhetssamordnare Uppsala kommun och Anna-Lena Pogulis, SKL.

0