Vår väg till snabb och effektiv sfi

15 Nov 2017
13:45 - 14:15
Tema Skola/Utbildning

Vår väg till snabb och effektiv sfi

Behovet av sfi-platser är stort och köerna långa på många kommuner. Med Avestamodellen har elevens tid från start till betyg blivit kortare och kommunens kö till sfi har försvunnit.

Pia Alm Böö, verksamhetschef Eductus och Marie Hjelm, rektor Avesta kommun.
Seminariearrangör: Eductus

0