33. Vem har sagt något om kärlek? – Ett samtal om hedersförtryck

02 maj 2022
16:15 - 17:15
A7

33. Vem har sagt något om kärlek? – Ett samtal om hedersförtryck

I en demokrati som Sverige har alla enligt lag samma rättigheter. Men det finns annat än lagar som begränsar vissa personers möjligheter att utnyttja sina mänskliga rättigheter att fullt ut vara en del av vårt samhälle. Hedersförtryck påverkar fortfarande många unga personer och är ett hot mot demokrati och jämställdhet. Elaf Alis bok ”Vem har sagt något om kärlek?” är en berättelse om hedersförtryck och hennes kamp att frigöra sig från normer som för många unga kvinnor gör att de inte kan leva sitt liv som andra i Sverige. Vilket stöd kan samhället ge dessa unga kvinnor?

Elaf Ali, journalist och författare.
Moderator: Karin Klingenstierna, progamledare.

0