152. Vilken digital kompetens behöver vi för att vara delaktiga i samhället?

14 nov 2019
13:10 - 14:10
G2

152. Vilken digital kompetens behöver vi för att vara delaktiga i samhället?

Allt fler kopplar upp sig i Internetsverige och färre lämnas kvar i ett digitalt utanförskap. Men vilken digital kompetens behöver vi för att förstå internets möjligheter, risker och vidareutveckla vår användning på ett medvetet sätt? Det finns flera yrkesgrupper som förväntas kunna lära ut digital kompetens, men de behöver själva kunna mer om hur det digitala samhället fungerar. Exempelvis stora delar av lärarkåren som sedan 1 juli 2018 har digital kompetens och programmering i en reviderad läroplan att förhålla sig till. Vem utbildar och hjälper pedagoger att ta sig an digital kompetens i sin undervisning.

Jannike Tillå, kommunikations- och affärsområdeschef Internetstiftelsen.

0