61. Vi måste öka effektiviteten!

61. Vi måste öka effektiviteten!

Att öka den offentliga sektorns effektivitet är en av de stora utmaningarna som både kommuner och regioner står inför. Det demografiska trycket och förändrade förväntningar på service kommer att öka pressen på att tänka nytt när det gäller både vad resurserna används till samt vilket värde vi skapar för våra medborgare. Hur kan vi mäta effektivitet och hur gör vi för att skattekronorna ska generera en så god välfärd som möjligt för medborgarna?

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR, Maria Price, kanslichef RKA, Pia Alhäll, kommundirektör och Magnus Fleischer, ekonomidirektör, Falköpings kommun samt Mats Pettersson, kommundirektör och Jukka Taipale, ekonomidirektör, Nyköpings kommun.
Moderator: Gunnar Gidenstam, projektledare SKR

0