59. Vision, storytelling och kultur

59. Vision, storytelling och kultur

Ska man förändra något, bygga något nytt så måste man veta vart man ska om det överhuvudtaget ska bli bra. Men det räcker inte om du som ledare har en vision. Den ska förmedlas till medarbetarna och vara lika tydlig för deras del, och dessutom lika intressant för dem att uppnå. Hur får man till det? Hur skapar man den sortens kultur? Möt två karismatiska ledare som nått stora framgångar genom att gå sin egen väg. De framstår som helt olika, men troligen är likheterna större än skillnaderna om man skrapar på ytan. Ett samtal om att förmedla en vision och skapa en vinnande kultur.

Fredrik Reinfeldt, f d statsminister och Petter Stordalen, grundare Nordic Choice Hotels.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist GP.

0