113. Workshop: Framtidens lärande med VR-teknik

23 nov 2023
08:30 - 09:30
A7

113. Workshop: Framtidens lärande med VR-teknik

Att träna medarbetare att utföra riskfyllda och sällsynta arbetssituationer ställer helt andra krav än om det handlar om ofarliga och mer frekventa situationer. Men måste det vara så? Genom att använda VR kan man simulera scenarier som uppkommer mer sällan och helt utan risk för utföraren. Det ger helt nya möjligheter till kompetensutveckling jämfört med traditionell fortbildning. VR-företaget South North har arbetat med att öka förståelsen kring arbetsmiljöfrågor och tagit fram en VR-miljö där det går att uppleva riskfyllda situationer. Här får du ta del av hur VR kan främja lärandet i organisationer och du får dessutom möjlighet att prova själv.

Martin Krafft, Technology Director South North Studios.