Workshop: Hållbarhetsarbete för offentlig verksamhet

21 nov 2023
10:00 - 10:45
Lounge Entré 2

Workshop: Hållbarhetsarbete för offentlig verksamhet

Vad innebär hållbarhet för vår verksamhet och hur skapar vi en hållbar kultur som genomsyrar hela verksamheten? Offentliga verksamheter och andra samhällsaktörers delaktighet har en avgörande roll för hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030.

Välkommen till detta interaktiva seminarium som stöd i ert fortsatta arbete. Seminariet ger möjlighet till reflektion och diskussion med andra deltagare och du får med dig verktyg för det fortsatta arbetet.

Seminariet belyser:
– Vad är hållbarhet ur ert verksamhetsperspektiv?
– Hur påverkar hållbarhetsfrågorna er strategi/verksamhet?
– Väsentlighetsanalys – inventera och identifiera områden
– AI som verktyg och stöd i hållbarhetsarbetet
– Målkonflikter och sätt att prioritera åtgärder
– Rådighet och vår möjlighet att påverka
– Styrning och mätning
– Hur kan vi identifiera relevanta nyckeltal?
– Ansvar och roller
– Uppföljning och utveckling

till anmälan