Workshop: Vad innebär informationsplikten?

21 nov 2023
16:00 - 17:30
Lounge Entré 2

Workshop: Vad innebär informationsplikten?

I slutet av augusti meddelade Tidöpartierna ett tilläggsdirektiv till utredningen om stärkt återvändandeverksamhet. Med tilläggsdirektivet fortskrider nu ett av Tidöavtalets mest uppmärksammade förslag, den s.k. informationsplikten, mer allmänt känt som angiverilagstiftning. Det innebär att offentligt anställd personal kommer att få i uppdrag att ange personer i papperslöshet till Migrationsverket och/eller Polismyndigheten. Utredningen ska dessutom se över vilka konsekvenser det skulle kunna få om informationsskyldigheten inte efterföljs. Massiv kritik har riktats mot angiveriförslaget från berörda verksamheter, fackförbund, civilsamhällesorganisationer samt kommuner och regioner. Vad skulle en informationsplikt innebära för offentligt anställda?

Välkommen till en workshop som kommer att undersöka informationsplikten ur ett arbetsrättsligt, forskningsbaserat och människorättsligt perspektiv. Tillsammans försöker vi att förstå vilka förändringar en informationsplikt skulle innebära för den enskilt anställda, för arbetsplatsen och för den offentliga sektorn i stort.

Workshopen leds av Jenny Nguyen från Civil Rights Defenders och Jacob Lind, forskare vid Malmö Universitet inom Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER).

till anmälan