Workshop: Nyttokalkylering

21 nov 2023
13:45 - 15:15
R17-18

Workshop: Nyttokalkylering

Nyttokalkylen är ett verktyg för att identifiera både nyttor och kostnader för en förändring, men även för att värdera nyttorna i pengar där det är möjligt. Nyttokalkylen kan användas som stöd vid beslutsfattande, bidra till en lyckad förändring och vara ett stöd i uppföljningsarbetet.
 
Men hur gör man nyttokalkylen – och vad gör man med den när den är klar?
 
I workshopen får vi:
Bekanta oss med nyttokalkyler
I workshop-form testa olika steg i Ineras metod för nyttokalkyler och bekanta oss med de verktyg som finns
Diskutera och utbyta erfarenheter
Belysa frågan: vad gör man med nyttokalkylen när den är klar?

Workshopen leds av Amanda Sundberg, analytiker på Inera, och Li Langemark, projektledare på SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik.

till anmälan