Workshop: PwC:s Toppledarprogram – hur vill du leda din organisation in i framtiden?

22 nov 2023
10:00 - 10:45
R17-18

Workshop: PwC:s Toppledarprogram – hur vill du leda din organisation in i framtiden?

Vi navigerar i en osäker värld fylld av fantastiska möjligheter. Samtidigt har alla ett uppdrag att utföra, med politiska direktiv att leverera på, i en komplex miljö. Vi behöver behålla och attrahera medarbetare, utveckla plats och ge service till medborgarna. Vem är du som ledare i det sammanhanget och vem vill du vara?

PwC:s olika Toppledarprogram har deltagare från alla Sveriges kommuner och från olika funktioner. Under åren har över 500 kommunchefer, förvaltningschefer och stabschefer deltagit i våra program. Genom vårt ledarskapsprogram vill vi bidra till egen reflektion och erbjuda ett fantastiskt nätverk, inom såväl offentlig sektor som privat och ideell sektor, både inom och utanför Sverige. Det blir precis det du väljer att göra det till!

Välkommen till en interaktiv övning där vi diskuterar utveckling och lärande i lokal, regional, nationell och internationell kontext med dig som huvudperson!

Jessica Carragher Wallner, rådgivare ledarskap och strategi, PwC
Magnus Hultgren, rådgivare ledarskap och strategi, PwC Sverige

till anmälan