Workshop: Skrota faxen! Hur din verksamhet kan arbeta med säkra digitala kommunikationsvägar

22 nov 2023
10:00 - 11:30
Lounge Entré 2

Workshop: Skrota faxen! Hur din verksamhet kan arbeta med säkra digitala kommunikationsvägar

Varje dag skickas mängder av information mellan aktörer i offentlig sektor. Ofta är det känslig information och i brist på säkrare alternativ används ofta fax, telefon eller vanliga brev. Säker digital kommunikation (SDK) är en digital infrastruktur som gör det möjligt för kommuner, regioner och myndigheter att utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, enkelt och säkert sätt.

Under workshopen ger vi en introduktion till SDK och arbetar i mindre grupper med att diskutera vilka osäkra eller ineffektiva kommunikationsvägar som SDK kan ersätta i deltagarnas verksamheter (vilka faxar eller andra analoga kommunikationskanaler kan skrotas?). Vi fokuserar på de behov som finns i deltagarnas verksamheter och arbetar med att identifiera informationsflöden och mottagare. Vi diskuterar även hur arbetet kan organiseras internt och vad som krävs för att komma igång med SDK-införandet.

Workshopen leds av Emma Pettersson, Projektledare, seniorkonsult Helseplan, Västra Götalandsregionen.

till anmälan