66. Workshop: Systemledarskap – att leda omställningen till Nära vård – del 2

66. Workshop: Systemledarskap – att leda omställningen till Nära vård – del 2

Hur ser det ledarskap ut som stöttar ett väl fungerande system för nära vård? Det kan du utforska i denna workshop faciliterad av Usify och där ledarskapets roll står i centrum – systemdesign för ledare. Genom att dela med sig av erfarenheter och tillvägagångssätt, kommer deltagarna att få tillfälle att fånga upp olika perspektiv och principer från systemdesign. Usify leder deltagarna genom ett intensivt arbetspass med praktiska övningar och kunskapsstöd. Här utmanas du i att utveckla färdigheter och tankesätt i systemdesign, med fokus på omställningen till Nära Vård.

Lisbeth Löpare, samordnare Nära vård SKR, Marie Blom Niklasson, SKR, Anders Ekholm, vice vd Institutet för Framtidsstudier och Hans-Inge Persson.
Moderator: Sara Modig, designstrateg och Sofia Tegelid, designstrateg Usify.