25. X-Road – digitala motorvägar för säkra e-tjänster

12 nov 2019
13:40 - 14:40
A6

25. X-Road – digitala motorvägar för säkra e-tjänster

X-Road är en plattform där säker och standardiserad dataöverföring mellan olika informationssystem och databaser äger rum och startades i slutet av 90-talet i Estland. X-Road är en av anledningarna till att Estland ligger i topp när det kommer till digitalisering och utveckling av e-tjänster som tillhandahålls av myndigheter – från sjukvård till välfärd, utbildning och befolkningsregister. Även Finland har beslutat att använda X-Road för snabbare utveckling av e-tjänster. Vilka förutsättningar finns det för Sverige att ingå i plattformen?

Ville Sirviö, CEO Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS).
Seminariespråk: Engelska.

0