112. Verksamhetsutveckla med artificiell intelligens!

112. Verksamhetsutveckla med artificiell intelligens!

När ChatGPT introducerades förra hösten var det många som förstod att mänskligheten står inför stora förändringar. Saker som tidigare krävde mänsklig intelligens kan nu göras av smarta maskiner. Ny teknik i kombination med digitaliserade och uppkopplade processer har skapat helt nya sätt att mäta, analysera och förstå hur en verksamhet fungerar. Ta del av hur artificiell intelligens och maskininlärning kan användas i systematiskt förbättringsarbete.

Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum

113. Workshop: Framtidens lärande med VR-teknik

Att träna medarbetare att utföra riskfyllda och sällsynta arbetssituationer ställer helt andra krav än om det handlar om ofarliga och mer frekventa situationer. Men måste det vara så? Genom att använda VR kan man simulera scenarier som uppkommer mer sällan och helt utan risk för utföraren. Det ger helt nya möjligheter till kompetensutveckling jämfört med traditionell fortbildning. VR-företaget South North har arbetat med att öka förståelsen kring arbetsmiljöfrågor och tagit fram en VR-miljö där det går att uppleva riskfyllda situationer. Här får du ta del av hur VR kan främja lärandet i organisationer och du får dessutom möjlighet att prova själv.

Martin Krafft, Technology Director South North Studios.

122. Inställt – Live: etisk hackning för skydd mot cyberattacker


Säkerhetshot har blivit en av vårt samhälles mest kritiska frågor. Vi omger oss själva med smarta uppkopplade enheter som utgör olika risker, från smartphones i våra fickor till potentiella informationshot från smarta kylskåp i våra hem. Av denna anledning är forskning och arbete med ”etisk hackning” avgörande för att säkerställa teknikens säkerhet. Det kan verka paradoxalt att hackning kan vara etiskt, men det spelar en avgörande roll för att förbättra digital säkerhet och skydda mot cyberattacker. Seminariet ger en introduktion och praktisk demonstration av hackningsteknik.

Santiago Bou Betran, masterstudent och Fredrik Heiding, doktorand, KTH.
Seminariespråk: Engelska.

123. Juridik + AI = SANT

Digitalisering i offentlig sektor har både präglats och påverkats av juridiska diskussioner. Vad som är rätt och vad som är fel. Nu när AI har presenterat sig på allvar kommer digitaliseringsarbetet gå in i en ny fas, med ytterligare juridiska frågeställningar. Dessutom är några nya lagregler på väg att börja gälla. Hur kan vi arbeta för att det juridiska perspektivet ska vara en möjliggörare för verksamhetsutveckling där vi når den fulla potentialen av AI? Och hur ska vi arbeta tillsammans för att både möta den höga förändringstakten och skapa en hållbar och förtroendeskapande digitalisering?

Under seminariet kommer vi även bjuda in Uddevalla kommun som kommer berätta om hur de planerar att använda generativ AI och hur de tror att det kommer påverka deras verksamhet. Ulrika Olsson, projektledare och Nicklas Rudolfsson, verksamhetsutvecklare Uddevalla kommun.

Vi kommer också få lyssna till Lunds kommundirektör Christoffer Nilsson berätta om hur Lunds kommun har arbetat med det juridiska perspektivet för att skapa en hållbar och framgångsrik digitalisering.

Charlotte Arnell, juridisk rådgivare och Susanna Collijn, partner, PwC Sverige.
Moderator: Måns Liljenlov, Employer branding manager PwC Sverige.
Seminariearrangör: PwC Sverige.

133. Sluta spekulera, agera – insikter och tester för en användardriven verksamhetsutveckling

Snackar ni mycket om vad ni borde göra på din arbetsplats men har svårt att få det att hända? Nyckeln till meningsfull kontinuerlig utveckling är att utgå från användarnas beteenden, behov och drivkrafter. Att generera idéer utifrån insikter och att inte tänka för komplext behöver inte vara svårt. Här får du höra om hur Stockholms stadsbibliotek arbetat för att kunna vara nyfikenhetsdrivna och utforskande i att ta fram tjänster som ligger i linje med det förväntade och oväntade.

Daniel Forsman, stadsbibliotekarie Stockholms stadsbibliotek.

134. Hur lyfter vi innovation i offentlig sektor?

I en värld som kännetecknas av snabba förändringar och turbulens behöver man inte bara arbeta hårdare för att upprätthålla sin nuvarande verksamhet, utan också kontinuerligt anpassa sig till sin miljö och förnya sig för att proaktivt svara på förändrade medborgarbehov och deras förväntningar. Innovation sker inte spontant eller utan rätt stöd. Man måste aktivt odla den nödvändiga kapaciteten för att utnyttja innovation och bygga partnerskap med den privata sektorn och civilsamhällets organisationer för att underlätta meningsfull förändring på gräsrotsnivå.

Daniel Bengtsson, Policy Analyst OECD Open and Innovative Government Division
.

143. Uppdrag granskning?

Medier har en central roll i en demokrati genom att granska makten och samtidigt kunna styra vad som rapporteras och hur. En fungerande lokalpress kan bidra till att skapa medvetenhet och engagemang i lokalsamhället. Den senaste tekniken gör även intåg i mediebranschen där man med hjälp av AI och algoritmer kan ta reda på vad läsarna vill ha för nyheter. Hur påverkar det lokalpressens rapportering av offentliga verksamheter? Och hur ser balansgången ut mellan kritisk granskning och att även förmedla positiva nyheter?

Gunnar Nygren, professor Södertörns högskola, Sandra Bygdén Shameh, chefredaktör Örnsköldsviks allehanda, Carl-Johan Bergman, chef redaktionell verksamhet Bonnier News Local och Herman Crespin, kommunchef Höganäs kommun.
Moderator: Ulrika Beck-Friis, föreståndare Institutet för mediestudier.