42. SveaPriset – Innovationer för eHälsa

42. SveaPriset – Innovationer för eHälsa

Om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg behövs innovationer. Utan innovationer har det svenska samhället inte långsiktigt råd med en vård och omsorg med god standard för alla. Möt de nominerade till SveaPriset och ta del av de smarta idéerna för eHälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen.

Peder Remman, vd Boneprox, Maria Sörby, projektledare RCC Mellan, Ingela Franck Lissbrant, överläkare Sahlgrenska, Inge Nilsson, patientrepresentant, Karin Littmann, PhD Karolinska och Joakim Söderberg, vd Health solutions AB.
Moderator: Anders Brinne, Områdesledare hållbar precisionshälsa Vinnova

39. Sveriges KvalitetsKommun. De nominerade är …

Sveriges kommuner strävar efter att tillhandahålla högsta möjliga kvalitet i tjänsterna till lägsta möjliga kostnad. Men vägen dit är inte enkel. Möt kommunerna med kvalitet rakt igenom. De är bra på demokrati, service, samhällsbyggande och som arbetsgivare. Lyssna på ett samtal om aktuella utmaningar och hängiven utveckling.

Lars-Åke Ståhl, kommundirektör Burlöv, Peter Schölander, KSO Höganäs, Victor Kilén, stadsdirektör Nacka, Magdalena Bosson, stadsdirektör Stockholm och Parisa Liljestrand, KSO Vallentuna.
Moderator: Jonatan Alamo Block, sektionschef ekonomi och styrning, SKR.

13. Och bilen går bra? Kallpratet som relationsbyggare

För många är obekväm tystnad en av de svåraste situationer som finns i det sociala spelet. Hur börjar man? Vad ska småpratet handla om? Hela poängen med kallprat är att koda av och se om det finns oro, irritation eller om den andra personen är vänligt sinnad. Ibland kommer vi från olika känslolägen och det handlar om att kalibrera oss mot varandra och landa i mötet vi ska ha. Kallpratet fyller på det sättet en funktion som faktiskt är ett viktigt kitt för goda relationer, ett sätt att ta sig in i värmen. Här får du tips från kallpratets mästare på hur man fixar kallpratet innan mer djupsinniga ämnen kan komma på tal.

Niklas Källner, journalist, programledare och författare.
Moderator: Frida Edman, mässansvarig Bokmässan.

30. Pandemin, pengarna och den ekonomiska (o-) jämställdheten

Jämställdhetsmyndigheten har analyserat utvecklingen av den ekonomiska jämställdheten. På seminariet presenterar myndigheten slutsatserna med fokus på coronapandemins effekter. Vad vet vi om pandemins påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män? På vilket sätt har kvinnors och mäns inkomster och situation på arbetsmarknaden förändrats under pandemin? Hur har samhällets stödinsatser fördelats mellan män och kvinnor under pandemin? Hur har arbetsmiljön och vardagspusslet påverkats?

Sara Andersson, senior utredare och Sofia Lindbom, utredare Jämställdhetsmyndigheten
Moderator: Jens Sandahl, enhetschef Jämställdhetsmyndigheten
Seminariearrangör: Jämställdhetsmyndigheten

Invigningsseminarium – En stark välfärd stärker Sverige

En stark välfärd är avgörande för ett starkt Sverige. Pandemin gav oss viktiga lärdomar om hur vi behöver utveckla välfärden. Stora resurstillskott har skjutits till inte minst sjukvård och äldreomsorg, men för att klara behoven framåt krävs mer. Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen och se till att resurserna går till det de är avsedda för. I ett spänt säkerhetspolitiskt läge där det behöver satsas på svenskt försvar måste politiken samtidigt säkra resurserna till välfärden. De många äldre som byggt vårt land och de stora barnkullar som nu behöver förskola och skola ska inte betala försvarsnotan - här går en tydlig skiljelinje i svensk politik. Svensk välfärd ska stå stark även i kris.

Mikael Damberg, finansminister.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist Göteborgs-Posten.

17. Framtidens kommuner – hur ser de ut och vad är fokus?

Framtidens kommuner har en viktig roll i att gestalta just framtid för sina medborgare. Detta genom att skapa en attraktiv och hållbar stad med effektiva välfärdsprocesser. För att skapa framtidens städer behöver man fokusera på framförallt fyra områden. Välfärd, hur ska den utformas för medborgarna? Hållbara och smarta städer, som inte är digitala fängelser. Lokal demokrati där människan är mer än en åsikt och även en helhetssyn på tillväxt, som är mer än pengar.

Jan Sturesson, internationell strategirådgivare och grundare av Kommunledningsakademin.se samt RESTING – Advise from the Future.
Seminariearrangör: KEF.

33. Vem har sagt något om kärlek? – Ett samtal om hedersförtryck

I en demokrati som Sverige har alla enligt lag samma rättigheter. Men det finns annat än lagar som begränsar vissa personers möjligheter att utnyttja sina mänskliga rättigheter att fullt ut vara en del av vårt samhälle. Hedersförtryck påverkar fortfarande många unga personer och är ett hot mot demokrati och jämställdhet. Elaf Alis bok ”Vem har sagt något om kärlek?” är en berättelse om hedersförtryck och hennes kamp att frigöra sig från normer som för många unga kvinnor gör att de inte kan leva sitt liv som andra i Sverige. Vilket stöd kan samhället ge dessa unga kvinnor?

Elaf Ali, journalist och författare.
Moderator: Karin Klingenstierna, progamledare.

26. Forum för upphandling

Innovationsupphandling är ingen speciell metod utan används när en upphandlande organisation har ett behov som inte kan lösas av befintligt utbud på marknaden. Utan det krävs någon form av utveckling. Skellefteå kommun och Knowit delar sina erfarenheter av en innovationsupphandling där digitala lösningar för personer med kognitiva utmaningar utvecklats tillsammans och med användarna. Ett upphandlingsforum där du kan ställa frågor till vår expertpanel om hur man kan tänka och vad man faktiskt kan göra enligt LOU.

Carina Norman, verksamhetsutvecklare Skellefteå kommun och Johan Persbeck, Knowit AB.
Expertpanel: Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten, Peter Kjäll, näringspolitisk expert TechSverige och Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling, Svenskt Näringsliv.
Moderator: Bo Nordlin, chefredaktör och grundare av Inköpsrådet

40. Command Centers upphandlingsstrategi

Under pandemins första fas blev det för Region Stockholm påtagligt att upphandlingsfunktionernas normala processer inte skulle kunna tillgodose verksamheternas behov i det omvärldsläge som då rådde. Scanias inköpare förstärkte då den särskilda regionala inköpsfunktionen som byggts upp, Karolinska Command Center. De bidrog med sin inköpskompetens men även till att utveckla materielförsörjningens strategier m h a kategoristyrning, ett målinriktat arbetssätt som skapar möjligheter att bättre dra nytta av leverantörernas styrkor.

Martin Tegnér, Sara Lindholm Larsson, chefer Command Center Region Stockholm, Jonas Eriksson, Vice President of Purchasing, Scania och Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling Svenskt Näringsliv.
Moderator: Bo Nordlin, chefredaktör och grundare av Inköpsrådet

1 2 3 5
0