Hur säkrar samhället cybersäkerhet?

Hur säkrar samhället cybersäkerhet?

Cybersäkerhet är ämnet på allas läppar. Men vad görs i frågan? Här ger ICC/FMV och Swedac en nulägesbeskrivning samt berättar om vad som görs för att stärka och skydda. Bredare samhällsinsatser som pågår inom området kan fångas inom några av de EU-rättsakter som håller på att genomföras inom cyberområdet och där certifiering och ackreditering nämns som del i det.

Vi kommer också beröra cybersäkerheten i EU och det europeiska direktivet NIS2 som trädde i kraft i januari 2023. Detta direktiv ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem, och kommuner, regioner och många andra offentliga institutioner omfattas av det.

I ett panelsamtal i vår monter deltar företrädare för Swedac och Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering (ICC).

Lär dig mer om flexibelt elsystem

Det elektrifierade samhället är en viktig del i klimatomställningen och drivs på av många och starka krafter. Våra nationella och internationella elsystem är en förutsättning för denna omställning.
Flexibla elsystem är i sammanhanget ett viktigt bidrag till lösningen och vill du veta mer om vad detta kan innebära så kom till Swedacs monter.

Swedac är en av fyra statliga myndigheter som arbetet med frågan i ett regeringsuppdrag.
Välkomna!

Vad är CE-märkning och vad innebär det?

De flesta har nog sett symbolen för CE-märkning på till exempel en mobilladdare. Men vad innebär CE-märkning och varför är det viktigt att kontrollera att produkten är CE-märkt? Får alla produkter CE-märkas? Lyssna på Marknadskontrollrådet som berättar mer om vad som gäller.