Drönar-redo? Framtidens vård har vingar

Drönar-redo? Framtidens vård har vingar

Upptäck hur drönare kan stärka sjukvården. Mikkel Fenneberg, Head of Innovation, delar insikter och erfarenheter av att använda drönare som redskap i vården. Inspirerande samtal om framtidens vård.

Mikkel Fenneberg, Innovation Manager Falck
Seminariearrangör: Falck

Trygghet genom trygghetslarmet

Hörby kommuns äldreomsorg startade i juni 2022 ett projekt avseende införande av en särskild larmbil inom ordinärt boende. Ett år senare har vi ett resultat värt att dela med sig av!

Emma Sundmark, larmkoordinator och Sanna Axell, undersköterska larmbil Hörby kommun
Seminariearrangör: Hörby kommun

Nå målen i förskolan även i kristider

Kommunal presenterar en ny utredning kring bemanningen i förskolan och på vilka sätt personalen upplever läget. Vilka lösningar behövs? Vad kostar uteblivna investeringar?

Sepideh Westerberg, Kommunal, Linn Herning, Velferdsstaten och Lena Gustavsson, Kommunal.
Moderator: Sladjana Gustafsson, ordförande Kommunal Väst
Seminariearrangör: Kommunal

Jobb och delaktighet

Vad krävs för att vi, trots funktionsnedsättning, ska kunna utvecklas, bli delaktiga och hållbara i arbetslivet? När vi byter perspektiv får vi andra resultat. Hör Jossan berätta om sina erfarenheter. Modellen är kostnadseffektiv.

Josefine Abrahamsson, Anna Karlsson, verksamhetsledare, Jonas Thomsson, Jimmy Westin och Rebecca Lindman Dahl, handledare Vi vill bidra.
Seminariearrangör: Vi vill bidra.

Så enkelt slopar man internfakturering

Internfakturering i offentlig verksamhet är en källa till misstro och onödigt arbete. I Ale kommun har man målmedvetet arbetet för att få bort så mycket som möjligt av den interna faktureringen mellan förvaltningarna. Hör hur man gått till väga.

Ken Gunnesson, ekonomichef Ale Kommun och Knut Fahlén, Ekan Management
Seminariearrangör: Ekan Management

Kompetensutveckling och verksamhetsstöd

Nyckeln till en trygg och rättssäker vård och omsorg är systematiskt kvalitetsarbete! Med Kompetensguiden får hela verksamheten stöd genom att ge svar på komplexa frågor och utbilda era medarbetare.

Christer Hjert, en av landets mest erfarna jurister inom offentliga rätten.
Moderator: Fanny Appelgren, business manager för Kompetensguiden
Seminariearrangör: Visma Draftit

Läs mer om utställaren>>

Tips! Så gör du skillnad i äldreomsorgen

Kommunal visar hur personalen gör skillnad på arbetsplatsen – med rätt satsningar på bemanning kan arbetsgivare bli mer attraktiva. Konkreta tips till dig som vågar göra skillnad!

Karina Pettersson, Helén Ericsson och Lena Laumann, Kommunal.
Moderator: Sladjana Gustafsson, ordförande Kommunal Väst.
Seminariearrangör: Kommunal

Live podden Miller möter Anders Kompass

Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller samtalar med Anders Kompass, före detta ambassadör och FN-tjänsteman, om hur moraliska principer balanseras med organisatoriska krav, vad som driver människor att stå upp för vad de tror på även när det är svårt, och hur vi skapar en kultur där visselblåsning uppmuntras.

Anders Kompass, före detta ambassadör och FN-tjänsteman och Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna
Seminariearrangör: Ledarna

Jobb och delaktighet

Vad krävs för att vi, trots funktionsnedsättning, ska kunna utvecklas, bli delaktiga och hållbara i arbetslivet? När vi byter perspektiv får vi andra resultat. Hör Malin berätta om sina erfarenheter. Modellen är kostnadseffektiv.

Malin Ludvigsson, Anna Karlsson, verksamhetsledare, Jonas Thomsson, Jimmy Westin och Rebecca Lindman Dahl, handledare Vi vill bidra.
Seminariearrangör: Vi vill bidra.