Standarder – verktyg för kvalitet och ökat brukarfokus
/

Drönar-redo? Framtidens vård har vingar

Upptäck hur drönare kan stärka sjukvården. Mikkel Fenneberg, Head of Innovation, delar insikter och erfarenheter av att använda drönare som redskap i vården. Inspirerande samtal om framtidens vård.

Mikkel Fenneberg, Innovation Manager Falck
Seminariearrangör: Falck

/

Hur säkrar samhället cybersäkerhet?

Cybersäkerhet är ämnet på allas läppar. Men vad görs i frågan? Här ger ICC/FMV och Swedac en nulägesbeskrivning samt berättar om vad som görs för att stärka och skydda. Bredare samhällsinsatser som pågår inom området kan fångas inom några av de EU-rättsakter som håller på att genomföras inom cyberområdet och där certifiering och ackreditering nämns som del i det.

Vi kommer också beröra cybersäkerheten i EU och det europeiska direktivet NIS2 som trädde i kraft i januari 2023. Detta direktiv ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem, och kommuner, regioner och många andra offentliga institutioner omfattas av det.

I ett panelsamtal i vår monter deltar företrädare för Swedac och Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering (ICC).

/

Trygghet genom trygghetslarmet

Hörby kommuns äldreomsorg startade i juni 2022 ett projekt avseende införande av en särskild larmbil inom ordinärt boende. Ett år senare har vi ett resultat värt att dela med sig av!

Emma Sundmark, larmkoordinator och Sanna Axell, undersköterska larmbil Hörby kommun
Seminariearrangör: Hörby kommun

/

Kommunikationsverktyget Helen

Det digitala kommunikationsverktyget Helen stöttar patienter och vårdgivare med verifierad information och i kommunikationen genom hela vårdprocessen; före, under och efter ett besök på kliniken.

Linn Persson Lidholm, Sales & Customer Relations Manager Worldish AB
Seminariearrangör: Worldish AB

/

Utredningsdatabasen

I projektets utgångsläge fanns kommunens tekniska utredningar i olika arkiv, verksamhetssystem och på disk. Detta innebar att handläggare lade värdefull tid på att leta efter utredningar och i vissa fall även beställa nya trots att informationen redan framställts i tidigare ärenden. Genom att samla in, strukturera och digitalisera tekniska utredningar inom samhällsbyggnadsprocessen har vi skapat en "Utredningsdatabas" vars data tillgängliggörs för handläggarna via ett webbaserat kartverktyg.

Torbjörn Rost, chef Kart och lantmäteriavdelningen, Östersunds kommun och Anna Fornander, samordnare gis-gruppen, Östersunds kommun

1 2 3 6