11. Ledarskap med kvalitetsfokus i hälso- och sjukvården

11. Ledarskap med kvalitetsfokus i hälso- och sjukvården

Ledarskap med kvalitetsfokus inom hälso- och sjukvården handlar om att utveckla och främja en kultur av kontinuerlig förbättring och högkvalitativ vård. Det innebär att ledare inom hälso- och sjukvården arbetar för att säkerställa att vårdprocesser och resultat uppfyller höga standarder och att patienternas behov och förväntningar möts på bästa möjliga sätt. Vilka är de aktuella utmaningar och möjligheter inom hälso- och sjukvården som kan tacklas med ett ledarskap där fokus ligger på kvalitet?

Pedro Delgado, Vice President IHI.
Moderator: Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.
Seminariespråk: Engelska.

22. Stärk vården med rätt kompetens

Personalen är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs och fast personal med rätt kompetens är en förutsättning för att kunna garantera patientsäkerhet, trygghet, effektivitet och kvalitet i vården. Kompetensförsörjningen har länge varit en av vårdens stora utmaningar med stora svårigheter att både attrahera, rekrytera och behålla personal. Via regeringens uppdrag till Socialstyrelsen ska nu Nationella vårdkompetensrådet arbeta fram ett förslag för att förbättra kompetensförsörjningen. Hur ser behoven ut nu och framåt? Vilka insatser behövs för befintlig såväl som för ny vårdpersonal?

Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister, Ann-Marie Wennberg, ordförande Nationella vårdkompetensrådet, Marina Olsson, HR-direktör Västra Götalandsregionen och Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet.
Moderator: Linda Berglund, redaktör Altinget Vård och Hälsa.

33. SveaPriset – innovationer för eHälsa

Om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg behövs innovationer. Utan innovationer har det svenska samhället inte långsiktigt råd med en vård och omsorg med god standard för alla. SveaPriset är det officiella priset för att stimulera eHälsa över hela landet. Möt de nominerade till SveaPriset och ta del av deras innovationsidéer för en bättre vård och omsorg.

Jonatan Fernstad, Grundare CORAI Medicinteknik AB och Läkare Danderyds Sjukhus AB, Henrik Hjelmgren, specialistsjuksköterska Karolinska Universitetssjukhuset, Linda Ljunggren Syding, vd Happy Parents AB, Linn Persson Lidholm, Sales & Customer relations manager Worldish AB och Daniel Straume, vd Loopeli AB.
Moderator: Daniel Forslund, utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science Vårdföretagarna.

44. Det behövs en ny styrmodell för svensk vård

Svensk vård har uppenbara problem. Köerna är längre än någonsin, digitaliseringen går i snigelfart, akutsjukhusen brister i omhändertagande och arbetsmiljön är ofta dålig. Samtidigt har resurserna till vården ökat kontinuerligt sedan åtminstone 2009 och Sverige är ett av de länder som satsar störst andel av sin BNP på vården. Hur kan vi få mer nytta för de pengar som satsas på vården? Vad gör andra länder som t.ex. Danmark? Vilka reformer är angelägna på kort sikt och vilka mer långsiktiga reformer är också viktiga att genomföra?

Acko Ankarberg, sjukvårdsminister, Catharina Barkman, VD Forum for Health Policy, Sofia Palmquist, vd Aleris, Jan Grönlund, tidigare regiondirektör Region Sörmland och statssekreterare och Lena Furmark, välfärdsexpert Svenskt Näringsliv.
Moderator:  Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor Svenskt Näringsliv.
Seminariearrangör: Svenskt Näringsliv

55. Workshop: Systemledarskap – att leda omställningen till Nära vård – del 1

Behovet av att utveckla och anpassa svensk välfärd efter dagens och morgondagens förutsättningar är stort. En central del av denna utveckling är omställningen till Nära vård. Den är nödvändig för att klara välfärdens utmaningar, samtidigt som den utmanar våra nuvarande sätt att styra och leda: vi behöver styra och leda över gränser och uppdrag. För att klara detta behöver vi utveckla vår kapacitet som systemledare. I denna del 1 samtalar en initierad panel om centrala perspektiv på systemledarskap för nära vård, och i del 2 övar vi praktiskt i en workshop. Riktningen är Nära vård. Kraften är tillsammans!

Lisbeth Löpare, samordnare Nära vård SKR, Marie Blom Niklasson, SKR, Anders Ekholm, vice vd Institutet för Framtidsstudier och Hans-Inge Persson, Förvaltningschef, GD och Närstående.
Moderator: Sara Modig, designstrateg Usify.

66. Workshop: Systemledarskap – att leda omställningen till Nära vård – del 2

Hur ser det ledarskap ut som stöttar ett väl fungerande system för nära vård? Det kan du utforska i denna workshop faciliterad av Usify och där ledarskapets roll står i centrum – systemdesign för ledare. Genom att dela med sig av erfarenheter och tillvägagångssätt, kommer deltagarna att få tillfälle att fånga upp olika perspektiv och principer från systemdesign. Usify leder deltagarna genom ett intensivt arbetspass med praktiska övningar och kunskapsstöd. Här utmanas du i att utveckla färdigheter och tankesätt i systemdesign, med fokus på omställningen till Nära Vård.

Lisbeth Löpare, samordnare Nära vård SKR, Marie Blom Niklasson, SKR, Anders Ekholm, vice vd Institutet för Framtidsstudier och Hans-Inge Persson.
Moderator: Sara Modig, designstrateg och Sofia Tegelid, designstrateg Usify.

77. Välfärd 2.0 – ta steget från välfärdsstat till välfärdssamhälle

Den danska regeringen har nyligen presenterat reformprogrammet Välfärd 2.0 som ska skapa ett nytt välfärdssamhälle med ökad valfrihet, självbestämmande och förändringskraft. Det är få länder i världen som är bättre än Danmark på att genomföra stora samhällsreformer. Men det finns väl inget som hindrar att Sverige och övriga nordiska länder med liknande samhällsstruktur helt enkelt kopierar vårt grannland. Vi står alla inför samma utmaningar med kompetensbrist, klimathot och global konkurrens. Vad innehåller reformprogrammet och vad kan vi lära av Danmark?

Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister, Annette Lind (S), folketingsledamot i Danmark, Leif Sandberg (C), 1:e vice ordförande SKR, Antje Dedring, förbundsdirektör Vårdföretagarna och Lena Furmark, välfärdsexpert Svenskt Näringsliv.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist Göteborgs-Posten.

87. Workshop: Är vi redo att lita på robotar i skola och omsorg?

I seminariet utforskas robotarnas framväxande roll i offentliga verksamheter och undersöker frågan om vi är redo att lita på maskiner inom dessa kritiska områden. Vilka är möjligheterna och utmaningarna med att integrera robotar i offentliga tjänster? Missa inte chansen att lära av en internationell expert och samarbeta med likasinnade yrkesverksamma från andra verksamheter.

Dr Gaby Odekerken-Schröder, expert inom robotteknik och medgrundare av Maastricht Center for Robots.
Moderator: Bo Edvardsson, professor CTF, Karlstads universitet.
Seminariespråk: Engelska.

98. Välfärdsteknologi – för äldres bästa?

Välfärdsteknologi kan möjliggöra tillsyn av äldre personer och minska risken för fall och andra olyckor. Tekniken kan också underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter, vilket kan bidra till en bättre och mer individanpassad vård. Samtidigt finns de som oroar sig för att tekniken kommer att ersätta mänsklig kontakt och leda till en ökad social isolering och ensamhet bland äldre. Hur får vi en effektiv och samtidigt hållbar användning av välfärdsteknologi i äldreomsorgen? Vad finns kvar att göra och vad är redan implementerat? Och, kommer teknologin att kunna lösa utmaningarna med kompetensförsörjning?

Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal, Daniel Forslund, utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science Vårdföretagarna, Christina Rödöö, chef affärsutveckling och IT Attendo Skandinavien och Patrik Sundström, tf. vd Inera AB.
Moderator: Linda Berglund, redaktör Altinget Omsorg.

107. Vinnaren av SveaPriset – bästa innovationsidé för eHälsa

Om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg behövs innovationer. Utan innovationer har det svenska samhället inte långsiktigt råd med en vård och omsorg med god standard för alla. SveaPriset är det officiella priset för att stimulera eHälsa över hela landet. Möt vinnaren av SveaPriset 2023 och ta del av bästa innovationsidé för eHälsa.

Representanter från vinnaren av SveaPriset 2023.
Moderator: Daniel Forslund, utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science Vårdföretagarna.