Lär om hur SIQ Managementmodell ger ökad effekt i offentlig sektor

Lär om hur SIQ Managementmodell ger ökad effekt i offentlig sektor

SIQ Managementmodell är en forskningsbaserad ledningsmodell som bygger på mer än 30 års beprövad erfarenhet och leder till bättre resultat.
Men var och hur ska man börja? Hur får man stöd i sin utvecklingsresa? Vilka är de första små stegen mot hållbar framgång? Genom verkliga exempel från verksamheter runtom i Sverige besvarar vi dessa frågor.

Anders Fundin Forskningsledare SIQ och Katarina Barter, Medlems - och nätverksansvarig SIQ
Seminariearrangör: SIQ

Att våga fråga om våld och trauma

Metoden leder till att patienter med psykisk ohälsa blir blir friska och får rätt vård och behandling. 90% av våra sjukdomar beror på ett nervsystem som kör på motorväg.
Gunilla Larsson, rehabkoordinator Närhälsan Ekmanska, Västra Götalandsregionen
Seminariearrangör: Västra Götalandsregionen

Digitalt rondstöd gör SÄBO patientsäkert

Collabodoc Rondstöd är ett digitalt verktyg för läkare och sjuksköterskor på SÄBO. Bättre arbetsmiljö, mindre stress och en ökad patientsäkerhet har noterats på ett stort antal boenden i Stockholm.

Staffan Bjessmo, VD och Hillevi Bengtsson, kundansvarig Collabodoc AB
Seminariearrangör: Collabodoc AB

Organisationskultur, kvalitet och vision

Nöjdare invånare och medarbetare - och förbättrade resultat. Årets offentliga chef, kommunchef Gustaf Olsson, berättar om sin syn på ledarskap, kvalitetsutveckling och konsten att få med alla på tåget.

Gustaf Olsson, kommunchef och Tobias Edoff, utvecklingschef Ulricehamns kommun
Seminariearrangör: Ulricehamns kommun

Jobb och delaktighet

Vad krävs för att vi, trots funktionsnedsättning, ska kunna utvecklas, bli delaktiga och hållbara i arbetslivet? När vi byter perspektiv får vi andra resultat. Hör Jossan berätta om sina erfarenheter. Modellen är kostnadseffektiv.

Josefine Abrahamsson, Anna Karlsson, verksamhetsledare, Jonas Thomsson, Jimmy Westin och Rebecca Lindman Dahl, handledare Vi vill bidra.
Seminariearrangör: Vi vill bidra.

Inställt – En individualiserad cancerprocess – hur, när och varför?

Fokus ligger på människan i cancerprocessen. Varför en individualiserad cancerprocess är viktigt för patienten, deras närstående och hälso- och sjukvården? Hur ett ökat fokus på människan i cancerprocessen kan komma patienten till gagn i den kliniska vardagen? Ett axplock av evidens som finns inom området lyfts för att bidra till inspiration och kunskap kring hur nästa steg mot en individualiserad process kan tas.

Marlene Malmström - Leg. sjuksköterska, Docent. FoUU ledare Skånes universitetssjukhus.
Seminariearrangör: Cancerfonden

Kramfors kommun framtidssäkrar morgondagens äldreomsorg

Ett förändringsarbete som leder till ökad kvalitet för den enskilde samtidigt som medarbetarnas arbetsmiljö förbättras och kommunen sparar in resurser, är det möjligt? Kramfors kommun svarar ja på den frågan. Införandet av läkemedelsautomater bidrar till starka mervärden som framtidssäkrar morgondagens äldreomsorg på riktigt. Vår generositet i att delge våra erfarenheter och lärande exempel skapar förutsättningar för andra kommuner att lyckas.

David Wiklund, verksamhetsutvecklare välfärdsteknik och digitalisering, Kramfors kommun

1 2 3 5