Inställt – Workshop: Framtidens Digitala Assistent för Offentlig Sektor

Inställt – Workshop: Framtidens Digitala Assistent för Offentlig SektorSverige har möjligheten att skapa något banbrytande - en gemensam digital assistent som stödjer hela den offentliga sektorn i sina textrelaterade uppgifter. Denna vision om en specialanpassad assistent, liknande ChatGPT, har potentialen att förändra hur vår offentliga sektor fungerar. Rapporten som formulerar denna vision är ett resultat av Jonatan Permerts arbete som AI Transformationsstrateg på AI Sweden. I denna roll leder han ett initiativ som syftar till att utveckla en digital assistent baserad på AI-språkteknologi, speciellt tränad och anpassad för de specifika behoven och normerna inom den svenska offentliga sektorn. Denna assistent kommer att bygga på den avancerade svenska språkmodellen GPTSW3.
 
Jonatan Permert leder en workshop där deltagarna kommer att få möjlighet att utforska potentialen och anpassningsmöjligheterna för assistenten i deras verksamheter. Deltagarna uppmanas också att reflektera över de nödvändiga förutsättningarna för en smidig integration av assistenten i deras organisationer.
 
Här kan du läsa mer om projektet: Framtidens Digitala Assistent för Offentlig Sektor - My AI

Workshop: Skapa årets bästa digitala tjänst med hjälp av AI, IoT och öppna data

Tillsammans kraftsamlar vi i Västsverige för en ökad digitalisering som kan bidra till olika former av samhällsnytta och ökad konkurrenskraft. Detta sker inom ramen för programmet Västsvensk kraftsamling digitalisering. Tre sådana kraftsamlingar är regional samverkan inom öppna data, sakernas internet (IoT) och artificiell intelligens (AI). En stor utmaning för dessa kraftsamlingar är att identifiera konkreta behov som kan lösas – helt eller delvis – med digitala tjänster där dessa tre komponenter är en naturlig del. Hjälp oss att identifiera sådana behov på denna workshop. Vi kommer inleda workshopen med att övergripande beskriva vad tekniken och datan kan användas till med hjälp av inspirerande exempel. Efter det kommer deltagarna att delas in i grupper med uppgiften att ta fram ett koncept för en digital tjänst där öppna data, IoT och/eller AI är naturliga komponenter. Därefter får respektive lag pitcha sitt koncept och vi avslutar med en gemensam omröstning och att utse – ”Årets bästa digitala tjänst baserad på öppna data, IoT och AI!”. Workshopen leds av Fredrik Eriksson, regional samordnare inom öppna data och projektledare för den nationella dataverkstaden.

till anmälan