Antibiotikasmart Sverige: Du kan göra skillnad – blir antibiotikasmart!

Reda – för samordning, struktur och info

Med appen Reda kan personer med funktionsvariation själva visa vem de är, vad de vill, hur de behöver ha sitt stöd på sitt sätt. Informationen finns där de är och går att dela med andra.

Lina Bjarnegård Carlsson är leg logoped och projektledare.
Seminariearrangör: Stiftelsen Bräcke diakoni

När blir din organisation certifierad för innovation?

Först kom kvalitetsledning med ISO 9001, sedan miljöledning med ISO 14001. Vilket genomslag kommer den kommande standarden för innovationsledning ISO 56001 att få? I ett samtal mellan RISE och Swedac diskuteras hur innovationsförmågan kan stärkas redan idag genom att aktivt arbeta med vägledningen i ISO 56002.

Att ge plats för eftertanke

Hur håller vi oss levande mitt i stress, sjukdom och död. Liv och död möts. Var finner vi livsmod och sällskap i mötet med våra patienter, kollegor och oss själva? Sjukhuskyrkan på Östra sjukhuset erbjuder samtalsgrupper för personal kring ”Att vara människa och professionell.” Biblioteket på Drottning Silvias barnsjukhus erbjuder barn och unga på sjukhuset Läsklubb; högläsning som naturligt kan öppna för livets frågor.

Gustaf Källvik, bibliotekarie på Lekterapi och bibliotek, Drottning Silvias barnsjukhus, Birgitta Fält, psykolog och Bertil Helander, präst Sjukhuskyrkan Östra sjukhuset.
Seminariearrangör: Svenska Kyrkan

Sociala utfallskontrakt – ett verktyg för att lösa de mest komplexa samhällsutmaningarna och enbart betala för resultat

Många av våra mest komplexa samhällsutmaningar är svåra att lösa i stuprören i vårt välfärdssystem. Inte sällan krävs koordinerade insatser från flera aktörer och den huvudman som bär kostnaden är inte alltid den som kan räkna hem besparingarna. Med sociala utfallskontrakt organiseras samordnade insatser med ett och samma mål - att nå resultat. Staten, regionen eller kommunen betalar dessutom endast för de resultat som uppnåtts. Under detta seminarium får du lära dig konkret hur sociala utfallskontrakt fungerar och hur de kan bidra till ett skifte mot en mer utfallsfokuserad välfärd.

Joachim Werr och Jenny Carenco, Utfallsfonden
Seminariearrangör: Utfallsfonden