Evondos avancerade läkemedelsautomater – Nu tillängliga i VGR

Digitalt rondstöd gör SÄBO patientsäkert

Collabodoc Rondstöd är ett digitalt verktyg för läkare och sjuksköterskor på SÄBO. Bättre arbetsmiljö, mindre stress och en ökad patientsäkerhet har noterats på ett stort antal boenden i Stockholm.

Hillevi Bengtsson, kundansvarig och Laura Sällberg, operativt kundansvarig (COO) Collabodoc AB
Seminariearrangör: Collabodoc AB

Nästa steg mot en nära vård

För att möta den demografiska utvecklingen behöver vi fokusera på att stärka hälsa
och livskvalitet, istället för på sjukdom och diagnos. Vårdförbundets förslag: ”hälsoprogram för äldre”.

Jani Stjernström, vice förbundsordförande Vårdförbundet 
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Aleris Sömnapné – 1,5 år till ingen kö

Ökad samverkan tillsammans med nya processer och smart teknik har inneburit att mer vård kan utföras med samma eller mindre resurser. Detta har i sin tur gjort att vi kunnat minska kötiden från 1,5 år.

Emil Lennartsson, IT och digitalisering och Natalie Klintenstedt, enhetschef Aleris Sömnapné.
Seminariearrangör:  Aleris Sömnapné

Ett samtal om: Vilja och våga!

Idéburen sektor - från röst till utförare. Ideella föreningar går alltmer från att vara röst i viktiga samhällsfrågor till att bli utförare av vård och omsorg. Vad innebär det för kvalitetsarbetet?

Lars Blomlid, leg. Sjuksköterska, kvalitetsutvecklare, Svenska Röda Korset.
Moderator: Torbjörn Severin, chefsspecialist Vårdförbundet
Seminariearrangör: Vårdförbundet

”Stickäventyret”- en innovationslösning för att förbereda barn inför stick och minska deras oro/rädsla/smärta under sticket samt bearbeta stickrädsla för framtiden.

En av barns värsta upplevelse på sjukhus är alla nålstick. Därför kom Stickäventyret till och utvecklades som en mobilapp och ett Augmented Reality(AR)-spel, utvecklat av Henrik Hjelmgren, Med Dr och Universitetssjuksköterska på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och innovationsbolaget Dimh med hjälp av Vinnova-finansiering. Syftet med Stickäventyret är att via Gamification-konceptet och unik distraktion avdramatisera stick och istället få en rolig stickupplevelse. Även möjlighet att förbereda sig på distans och bearbeta tidigare stick.

Henrik Hjelmgren, Med Dr, Universitetssjuksköterska b, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Malin Hall, Affärsutvecklare / Business developer Dimh.