När blir din organisation certifierad för innovation?

När blir din organisation certifierad för innovation?

Först kom kvalitetsledning med ISO 9001, sedan miljöledning med ISO 14001. Vilket genomslag kommer den kommande standarden för innovationsledning ISO 56001 att få? I ett samtal mellan RISE och Swedac diskuteras hur innovationsförmågan kan stärkas redan idag genom att aktivt arbeta med vägledningen i ISO 56002.

Standarder som stöd kring arbetet med social hållbarhet

För att visa hur man jobbar med social hållbarhet och ansvarstagande i det bredare perspektivet kan standarder vara ett bra redskap. Exempelvis ISO 26000 ger möjlighet till en egendeklaration av företagets arbete som ackrediterade organ sedan kan verifiera.

Magnus Pedersen från Swedac och Eva Vati VERIFY/SIS berättar hur man går tillväga för att komma igång. Vi kommer få handfasta råd samt intressanta exempel från omvärlden. Välkomna!