Rätt hjälpmedel i rätt tid gör skillnad för individ, verksamhet och samhälle

Digitalt rondstöd gör SÄBO patientsäkert

Collabodoc Rondstöd är ett digitalt verktyg för läkare och sjuksköterskor på SÄBO. Bättre arbetsmiljö, mindre stress och en ökad patientsäkerhet har noterats på ett stort antal boenden i Stockholm.

Staffan Bjessmo, VD och Hillevi Bengtsson, kundansvarig Collabodoc AB
Seminariearrangör: Collabodoc AB

Inställt – En individualiserad cancerprocess – hur, när och varför?

Fokus ligger på människan i cancerprocessen. Varför en individualiserad cancerprocess är viktigt för patienten, deras närstående och hälso- och sjukvården? Hur ett ökat fokus på människan i cancerprocessen kan komma patienten till gagn i den kliniska vardagen? Ett axplock av evidens som finns inom området lyfts för att bidra till inspiration och kunskap kring hur nästa steg mot en individualiserad process kan tas.

Marlene Malmström - Leg. sjuksköterska, Docent. FoUU ledare Skånes universitetssjukhus.
Seminariearrangör: Cancerfonden

Trygghetssensorn Roommate inom Säbo

Upptäck hur RoomMate håller på att revolutionera äldreomsorgen. Individanpassad tillsyn, ökad trygghet, minskad stress och färre fall. Vi tar er med på en resa in i framtiden inom äldreomsorg.

Martin Paulette, Säljchef Sensio, Pionjär inom ”Digitalt först” inom Omsorgen
Seminariearrangör: Sensio

Kommunikationsverktyget Helen

Det digitala kommunikationsverktyget Helen stöttar patienter och vårdgivare med verifierad information och i kommunikationen genom hela vårdprocessen; före, under och efter ett besök på kliniken.

Linn Persson Lidholm, Sales & Customer Relations Manager Worldish AB
Seminariearrangör: Worldish AB

Kapacitet i pandemin – ett doktorsarbete

Doktorsarbete på Högskolan Väst inom ämnet hur kapaciteten byggdes upp till COVID-19 patienterna och vilket ledarskap som var mest effektivt. En sammanfattning av erfarenheterna just nu.

Ritva Rosenbäck. Doktorand på Högskolan Väst
Seminariearrangör: Flowistics AB

Ett nytt sätt att dokumentera

Allt för länge har det varit både besvärligt och tidskrävande att planera, dokumentera och följa upp den fantastiska vård och omsorg som utförs (av proffsen) varje dag, året runt. Vår mission är att förenkla processen genom att introducera den nya generationens verksamhetssystem.  

Ett system där journalföring sker automatiskt från en personcentrerad planering, ger ändamålsenlig och strukturerad dokumentation som förenklar uppföljning och rapportering.

Mia Hakeros, CSM och tidligare ÅO Verksamhetschef Sekoia
Seminariearrangör: Sekoia

Hemmonitorering vid hematologisk sjukdom

Med ett personcentrerat fokus följer vården med hem. Patienten kontrollerar sina värden via medskickad utrustning och skickar in via 1177. Vi undviker vårddygn och patienten befinner sig i hemmiljö.

Amanda Ahlin, sjuksköterska/projektledare, Hematologienenheten Skaraborgs Sjukhus
Seminariearrangör: Vårdförbundet

”Stickäventyret”- en innovationslösning för att förbereda barn inför stick och minska deras oro/rädsla/smärta under sticket samt bearbeta stickrädsla för framtiden.

En av barns värsta upplevelse på sjukhus är alla nålstick. Därför kom Stickäventyret till och utvecklades som en mobilapp och ett Augmented Reality(AR)-spel, utvecklat av Henrik Hjelmgren, Med Dr och Universitetssjuksköterska på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och innovationsbolaget Dimh med hjälp av Vinnova-finansiering. Syftet med Stickäventyret är att via Gamification-konceptet och unik distraktion avdramatisera stick och istället få en rolig stickupplevelse. Även möjlighet att förbereda sig på distans och bearbeta tidigare stick.

Henrik Hjelmgren, Med Dr, Universitetssjuksköterska b, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Malin Hall, Affärsutvecklare / Business developer Dimh.

Kommunikationsverktyget Helen

Det digitala kommunikationsverktyget Helen stöttar patienter och vårdgivare med verifierad information och i kommunikationen genom hela vårdprocessen; före, under och efter ett besök på kliniken.

Linn Persson Lidholm, Sales & Customer Relations Manager Worldish AB
Seminariearrangör: Worldish AB