#bättredelat – Microsoft bjuder in till lunchsamtal för beslutsfattare om mänsklig nytta med ny teknik.

Hur kan vi bidra till ett framåtlutat samtalsklimat om nyttan med digital utveckling, modern teknik och datadelning. Ett samtal som lyfter in den ökade livskvalité som människor får i sina liv på grund av ny teknik?

Välkommen till ett lunchseminarium med företrädare från region och kommun kring positionspapperet #bättredelat om hur beslutsfattare kan bidra till att Sverige blir världsledande på att dra nytta av ny teknik för att lösa välfärdens utmaningar och ge ökad hälsa och rädda liv. Samtalet fokuserar de målkonflikter som ännu inte fått fäste i den politiska debatten men som förvaltningar och myndigheter idag kämpar med och i många fall stoppar upp utvecklingen. Hur står det till med  rätten till likvärdig vård i vårt land? Ska otydlighet och övertolkningar riskera vår välfärd?

Vid seminariet delas användarfall från regioner och kommuner som beskriver hur nyttan tillkommer invånare och patientgrupper samtidigt som beslutsfattare tvekar på breddinföranden och nyttjande då osäkerheten kring juridik och utveckling är utbredd. Hur kommer det sig? Vilka förflyttningar behövs? Behöver vi satsa mer på kompetens bland företrädare från offentlig sektor och politiker? Är det en nationell fråga eller något som varje ansvarig verksamhetsledare ska ta som sitt ansvar att göra något åt? Samtalet kan följas under #bättredelat.

Microsoft har bjudit in PA Consulting group till samtalet och i panelen medverkar: Ida Karkiainen, Sveriges civilminister, Marcus Matteby,CIO sundsvall och finalist i Årets digitaliseringskommun, Mattias Robertsson-Bly, kommunchef Ånge, Pia Molander Wistam, tidigare socialchef Norrtälje (idag IFO chef på Attendo), Johanna Kullenberg, managementkonsult och ansvarig för kommuner och regioner vid PA Consulting samt Ingela Lidén, förvaltningschef Region Skåne.

Moderator: Louise Callenberg, grundare ARTS och VD Singula.

Civilministern Ida Karkiainen

Marcus Matteby, CDO/CIO Sundsvalls kommun

Louise Callenberg, grundare ARTS och VD Singula

Johanna Kullenberg, managementkonsult PA Consulting

Mattias Robertsson-Bly, kommunchef Ånge

Pia Molander Wistam, IFO chef på Attendo

Ingela Lidén, förvaltningschef Region Skåne

Datum & Tid: Tisdagen den 3 maj kl. 12.30 – 13:15
Lokal: A7
Arrangör: Microsoft
OBS! Begränsat antal platser.


Anmälan:

0