Annelie Svensson

Annelie Svensson

Biografi

Alla programpunkter med Annelie Svensson

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken

14 Nov 2017
14:30 - 15:00
Tema Skola/Utbildning

Minska risken för interna oegentligheter

14 Nov 2017
15:15 - 15:45
Tema Vård/Omsorg
0