Ingrid Sundström-Stokbro

Utbildningschef

Ingrid Sundström-Stokbro

Utbildningschef

Biografi

Alla programpunkter med Ingrid Sundström-Stokbro

Malmö utvecklar effektivt skolsystem

14 Nov 2017
15:15 - 15:45
Tema Skola/Utbildning
0