Karin Hovlin

konsult och partner

Karin Hovlin

konsult och partner

Biografi

Karin Hovlin är konsult och partner på Governo och intresserar sig för frågor kopplade till innovation och innovativitet i offentliga verksamheter. Hur skapas ett klimat som stimulerar nytänkande och innovation? Hur ser det modiga ledarskapet och det entreprenöriella medarbetarskapet ut? Karin har varit ansvarig för flera studier för att bygga kunskap och hon genomför regelbundet föreläsningar och workshops för att dela med sig av erfarenheter och inspirera ledare och medarbetare att tänka i nya banor.

Alla programpunkter med Karin Hovlin

0