Katarina Appelqvist

Chef Ekonomi och Upphandlingsenheten

Katarina Appelqvist

Chef Ekonomi och Upphandlingsenheten

Biografi

Alla programpunkter med Katarina Appelqvist

159.Upphandla innovation och mervärde

16 Nov 2017
14:30 - 15:30
A1
0