Mats Norrbom

Stadsbyggnadsdirektör

Mats Norrbom

Stadsbyggnadsdirektör

Biografi

Alla programpunkter med Mats Norrbom

Snabb tillväxt ger ekonomiska utmaningar

14 Nov 2017
14:30 - 15:00
Tema Ledarskap
0