Mia Falk

Mia Falk

Biografi

Alla programpunkter med Mia Falk

Är förmånen skattepliktig/otillbörlig?

14 Nov 2017
10:45 - 11:15
Tema Ledarskap

Minska risken för interna oegentligheter

14 Nov 2017
15:15 - 15:45
Tema Vård/Omsorg
0