Nina Wingård

Nina Wingård

Biografi

Alla programpunkter med Nina Wingård

Lyckas med tillitsbaserad styrning

16 Nov 2017
13:00 - 13:30
Tema Ledarskap
0