Olof Åslund

Generaldirektör, professor

Olof Åslund

Generaldirektör, professor

Biografi

Alla programpunkter med Olof Åslund

71.Så kan vi lösa kompetensbristen

15 Nov 2017
10:40 - 12:00
J1
0