Patrick Amofah

Projektledare, Upphandlingsmyndigheten

Patrick Amofah

Projektledare, Upphandlingsmyndigheten

Biografi

Alla programpunkter med Patrick Amofah