Tema: digitalisering och trender i framtiden

Dag 1
12 nov 2019
Dag 2
13 nov 2019
Dag 3
14 nov 2019

10. Sveriges DigitaliseringsKommun. De nominerade är …

Framväxten av det digitala samhället erbjuder stora möjligheter för den enskilde, företag och organisationer. Utvecklingen innebär också möjligheter för Sveriges kommuner att bygga ett samhälle som förenklar vardagen, ökar delaktigheten och främjar innovationer. Möt kommunerna som använder digitaliseringens möjligheter för att göra det enklare, öppnare och effektivare. Vilka satsningar har de gjort, vilken effekt har det gett och vilka lärdomar kan man dra av kommunernas arbete?

Fredrik Sjölin, chef IT Karlskrona, Maria Dahl Torgerson, digitaliseringschef Södertälje, Sara Penje, utvecklingschef Lidingö, Johan Gammelgård, innovationsdirektör Umeå och Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör Karlstad.
Moderator: Jenny Birkestad, direktör avdelningen för digitalisering SKL.

Fredrik Sjölin
Maria Dahl Torgerson
Sara Penje
Johan Gammelgård
Ann Otto Nemes
Jenny Birkestad

11. Robotar gör kommunen smartare

Oavsett sektor kan digitalisering ge smartare kommunala tjänster. VA Smart-projektet på Orust har försett hushållen med små smarta vattenmätare. Detta ger bättre koll, spar pengar för både kommun och brukare samt minskar behovet av dyra akutinsatser. I Nacka har roboten Yasemin har tagit hand om hanteringen av ansökningar om ekonomiskt bistånd och till vuxenutbildning. Robotiseringen har underlättat för medborgarna och befriat personal från trista rutinuppgifter. Nu har Nacka byggt Sveriges första kommunala robotfabrik för att hantera den fortsatta automatiseringen.

Ghita Flinckman, förändringsledare Nacka kommun och Björn Martinsson, chef affärsdrivande verksamhet Orust kommun.
Moderator: Mia Forsäng, Business Accelerator Telia

Ghita Flinckman
Mia Forsäng

24. Hur nanoteknologin förändrar vår framtid

Med nanoteknologi kan vi bestämma vilka egenskaper ett material skall ha. Teknologin skapar helt unika möjligheter till hållbar utveckling inom alla områden där vi använder material. Ta del av exempel på hur vi med nanoteknologins hjälp kommer att kunna behandla cancer bättre, diagnostisera sjukdomar innan vi får symptom, lära våra kroppar att föryngra sig själva, skapa miljövänliga och smarta förpackningar, ge våra kläder helt nya egenskaper, göra plåster som bestämmer hur sår skall läka och visa bilder från världens första Formel 1 tävling med nanobilar.

Maria Strømme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet.

Maria Strømme

25. X-Road – digitala motorvägar för säkra e-tjänster

X-Road är en plattform där säker och standardiserad dataöverföring mellan olika informationssystem och databaser äger rum och startades i slutet av 90-talet i Estland. X-Road är en av anledningarna till att Estland ligger i topp när det kommer till digitalisering och utveckling av e-tjänster som tillhandahålls av myndigheter – från sjukvård till välfärd, utbildning och befolkningsregister. Även Finland har beslutat att använda X-Road för snabbare utveckling av e-tjänster. Vilka förutsättningar finns det för Sverige att ingå i plattformen?

Ville Sirviö, CEO Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS).
Seminariespråk: Engelska.

Ville Sirviö

38. SveaPriset – innovationer för eHälsa

Om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg behövs innovationer. Utan innovationer har det svenska samhället inte långsiktigt råd med en vård och omsorg med god standard för alla. Möt de nominerade till SveaPriset och ta del av de smarta idéerna för eHälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten.

Therese Sjöberg, innovationsledare Karolinska, Erik Fransson, medlemsansvarig Ung Cancer, Måns Lööf, digital vårdutvecklare Region Gävleborg, Anna Carleborg, specialistsjuksköterska MediTuner, Petronella Gustafsson, CEO Progress Me och Max Ortiz Catalan, bitr. professor Chalmers.
Moderator: Karin Eriksson, enhetschef Vinnova.

Erik Fransson
Therese Sjöberg
Måns Lööf
Anna Carleborg
Max Ortiz Catalan
Petronella Gustafsson
Karin Eriksson

39. Vår beredskap är god. Har du hört den förut?

Estland är ett land med långt utvecklade e-tjänster. En styrka som också gör landet mera sårbart för cyberattacker. 2007 flyttade myndigheterna i Tallinn på en krigsstaty från Sovjettiden. En händelse som resulterade i nätattacker mot estniska myndigheter och banker. Sedan dess har man slipat på sin beredskap för att avvärja nya attacker och nu är Estland i bäst i världen när det gäller cybersäkerhet enligt National Cyber Security Index. Lyssna på Estlands högste ansvarig för strategiutveckling och implementering av cybersäkerhet. En säkerhetsstrategi Sverige kanske borde ta efter.

Raul Rikk, National Cyber Security Policy Director i Estland.
Moderator: Lars Sörqvist, docent KTH och vd för Sandholms Associates.
Seminariespråk: Engelska

Raul Rikk

52. Digitaliseringens betydelse för samhällets utveckling

Samhället förändras som en konsekvens av teknisk utveckling, digitalisering och automatisering. Men samhället behöver också ta hjälp av digitaliseringen för att förändras. Många ser digitaliseringen som en förutsättning för att bygga framtidens hållbara och smarta samhälle. Ett samhälle där offentlig sektor måste lösa sina uppdrag på helt nya sätt. Möjligheterna är många men samtidigt finns det utmaningar. Och den största utmaningen är kanske inte att använda tekniken utan omställningen i sig. Hur ska samhället förberedas inför den omställningen?

Anders Ygeman, digitaliseringsminister i Sverige och Nikolai Astrup, digitaliseringsminister i Norge.
Moderator: Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

Anders Ygeman
Nikolai Astrup
Åsa Zetterberg

53. Digital tvilling för att skapa en smart stad

Genom att skapa en digital tvilling av staden där en virtuell bild av den fysiska miljön i en stad länkas samman med information får man flera fördelar. Den digitala tvillingen kan användas för scenarioanalyser inom planering, för dialoger kring stadsutveckling och som en testbädd för framtida innovation till nytta för alla aktörer inom staden. Den virtuella världen gör det möjligt att själv ”vandra runt” i staden och se hur det ser ut. Ta del av hur Göteborgs Stad och Karlskrona kommun jobbar med digitala tvillingar för att skapa den smarta staden.

Eric Jeansson, geodatastrateg Göteborgs Stad, Ann-Sofie Silverskär, planarkitekt och Babacar Ndene Ndiaye, GIS-samordnare, Karlskrona.
Moderator: Patrik Johansson, Manager DigiHub Transform Team Skanska Sverige AB.

Eric Jeansson
Ann-Sofie Silverskär
Babacar Ndene Ndiaye

66. Masterclass: AI för ledare Del 1 – Så påverkar AI samhället, individen och organisationerna

AI innebär redan avgörande förändringar inom flera branscher. Förutom alla de företag som gör stora investeringar i AI har också flera länder en mycket offensiv politik för AI. Det gäller bl a konkurrenskraft, arbetsmarknad, sjukvård och utbildning. I denna första del av AI för ledare diskuteras vad AI innebär i praktiken, vad det används till, varför så mycket händer just nu, vilka nya förväntningar det skapar och hur det skiljer sig från digitalisering.

Kursledare: Göran Lindsjö, internationell AI-rådgivare och Olof Junesjö, partner Governo AB.
Seminariearrangör: Governo AB.

Olof Junesjö
Göran Lindsjö

67. Från kontroll till tillit: ledarskap i en uppkopplad värld

Digitalisering ger globalisering, ett högt tempo, krav på transparens och ett komplext medielandskap. Företag måste bli kommunikativa och driva förändring i en ständig dialog med medarbetare, kunder och omvärld. Ledarens uppdrag går därmed från att ha kontroll och prognostisera resultat till att skapa förutsättningar för ständig förändring genom dialog. Karin ger tips och inspirerande guidning till hur man bygger sin kommunikativa organisation, redo för morgondagen.

Karin Zingmark, rådgivare, talare och författare till boken Maxa Snacket.
Seminariearrangör: Jusek.

Karin Zingmark

80. Masterclass: AI för ledare Del 2 – Så lyckas du som ledare med AI

AI håller på att i grunden förändra hur många organisationer, såväl privata som offentliga, fungerar. Men vilka förmågor behöver du som ledare för att lyckas i detta nya landskap? I denna andra del av kursen läggs fokus vid vilka lärdomar som kan dras av framgångsrika organisationer och ledare. Frågor som kommer att avhandlas är hur du rent konkret inleder ett AI-arbete i din organisation, vilka områden det lönar sig att börja med, hur du med stöd av AI kan få nöjdare kunder och medarbetare och hur du snabbt får effekt av dina AI-satsningar.

Kursledare: Göran Lindsjö, internationell AI-rådgivare och Olof Junesjö, partner Governo AB.
Seminariearrangör: Governo AB.

Olof Junesjö
Göran Lindsjö

94. RPA – möjliggörare eller hype i välfärden?

Tekniken tar allt mer plats i det offentliga, medborgare tvingar genom nudging att det offentliga skalar upp sitt utbud av tekniska tjänster. Men är välfärdens organisation redo för tekniken eller leder tekniken organisationerna till produktionstapp på grund av mindre bra förarbete? Det finns många kommuner och regioner som tror att automatiseringen i form av mjukvarurobotar kan lösa framtidens kompetensbrist och samtidigt effektivisera organisationen. Kanske är RPA välfärdens frälsare?

Cecilia Lejon, senior rådgivare PwC och Anna Gärdin, digitaliseringsdirektör Nacka kommun

Cecilia Lejon
Anna Gärdin

108. Möt Sveriges DigitaliseringsKommun 2019

Framväxten av det digitala samhället erbjuder stora möjligheter för den enskilde, företag och organisationer. Utvecklingen innebär också möjligheter för Sveriges kommuner att bygga ett samhälle som för enklar vardagen, ökar delaktigheten och främjar innovationer. Digitaliseringen ställer krav på satsningar som tillgodoser privatper soners och företags förväntningar på smarta digitala välfärdstjänster och en kostnadseffektiv service med hög kvalitet. Möt den kommun som är bäst på att använda digitaliseringens möjligheter för att göra det enklare, öppnare och effektivare.

Moderator: Jenny Birkestad, direktör avdelningen för digitalisering SKL och Johan Magnusson, docent Göteborgs universitet och SCDI.

Jenny Birkestad
Johan Magnusson

109. Sveriges bästa innovationsidé för eHälsa

Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg. Då behövs innovationer. Utan innovationer har det svenska samhället inte långsiktigt råd med en vård och omsorg med god standard för alla. Vi behöver ta tillvara på alla smarta idéer som bidrar till effektivitet och kvalitet inom vård och omsorg. SveaPriset instiftades 2007 och delas ut till den verksamhet som varit mest framgångsrikt i att förnya och förbättra svensk vård och omsorg. Möt vinnaren av SveaPriset 2019 och ta del av bästa innovationsidé för eHälsa.

Moderator: Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Sineva Ribeiro

122. En digital inre marknad

Norden och Baltikum är bland de mest digitaliserade och innovativa länderna i världen. Genom samarbete och gemensamma visioner kan vi främja digitaliseringen i och mellan länderna i regionen, och göra Norden till världens mest digitalt integrerade region. Ett prioriterat område är en digital inre marknad. För att nå dit finns det ett antal utpekade samarbetsområden, t ex SmartGovernment, digitala identiteter och gränsöverskridande digitala tjänster. När blir en digital inre marknad verklighet och vad innebär det?

Anna Eriksson, generaldirektör DIGG i Sverige, Marianne Sørensen, vicedirektör Digitaliseringsstyrelsen i Danmark, Steffen Sutorius, direktör Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i Norge, Janne Viskari, överdirektör Befolkningsregistercentralen i Finland och Paula Lehtomäki, generalsekreterare Nordiska Ministerrådet.
Moderator: Anna Kelly, förändringsledare och digitaliseringsexpert
Seminariespråk: Engelska.

Anna Eriksson
Janne Viskari
Steffen Sutorius
Paula Lehtomäki
Anna Kelly

123. Digital transformation av välfärden

Välfärden förändras snabbare än någonsin och i kommuner införs ny teknologi i ett rasande tempo. Men i utvecklingen av välfärden är det inte tekniken i sig som är viktig, utan vad den möjliggör. Vid användning av ny teknik måste vi därför börja förstå hur människor lever sina liv. Den här sessionen belyser perspektiv på hur vi kan använda teknologi till att skapa bättre välfärd och teknik för att bli mer mänskliga.

Morten Hyllegaard, partner Udviklingsbureauet BETA (Danmark).

Morten Hyllegaard

136. Vad kan vi lära i jämförelse med andra länder?

Sverige ska bli världsledande på digitaliseringen. Samtidigt som vi bedriver utveckling pågår intressanta insatser i omvärlden. Hur kan Sverige bli bättre på att dra nytta av erfarenheter från andra länder för att bland annat stärka det statliga ledarskapet? Singapore har satsat på livslångt lärande och infört intressant arkitekturstyrning. Storbritannien är duktiga på innovation och arbetssätt. EU gör mycket för att stärka digitaliseringens möjligheter. Regeringens Digitaliserings­råd i ett samtal som höjer blicken utanför våra egna gränser.

Anna Eriksson, generaldirektör DIGG, Jan Gulliksen, professor vid KTH och Sveriges digitala champion, Daniel Akenine, Nationell Teknik och Säkerhetschef för Microsoft Sverige och Ylva Strander, Enhetschef för innovationsledning på Vinnova.
Moderator: Robin Vetter, assisterande programchef Digitala Samhället, Fores
Seminariearrangör: Digitaliseringsrådet

Anna Eriksson
Jan Gulliksen
Daniel Akenine
Ylva Strander
Robin Vetter

137. Hackaren och IT-cheferna

Sverige strävar idag mot en allt bredare digitalisering av våra samhällstjänster, med tillgänglighet, effektivitet och service som goda vinster. Samtidigt finns en baksida med digitaliseringen i form av ett ökat hot från virussmittor till riktade attacker, i vissa fall direkta hot mot samhällets funktion och tjänster. Vad krävs för att stå emot en attack? Klarar de bästa offentliga verksamheterna i Sverige ett angrepp när erfarna hackers sätter igång? I seminariet kan du följa live hur ett riktat angrepp ser ut.

Mikael Svall, Team Leader AppSec Outpost 24, Louise Callenberg, sektionschef digital förnyelse och samverkan SKL, Iwona Carlsson, digitaliseringschef Kungsbacka kommun och Christer Forsberg Philip, CDO Stockholms stad.
Moderator: Urban Jansson, säljansvarig region Väst, Cygate AB

Christer Forsberg Philip

150. Populära appar ger ny kunskap

Ska vi hjälpas åt, frågade Stockholms stads trafikkontor. Stockholmarna visade sig vara villiga att komma med synpunkter eftersom det var enkelt via Tyck till-appen, som laddats ner av nästan 60 000 personer. Via appen kan de tycka till, ange plats och bifoga bild. Svar kommer snabbt och synpunkterna tas systematiskt om hand. Göteborgs Stads Parkering utvecklar med digitala verktyg den unika kunskap om mobilitet och parkering som finns i det kommunala parkeringsbolaget. Appen Parkering Göteborg underlättar för göteborgarna och ger kunskap om mobilitet för stadsplaneringen.

Sandra Sigebrant, enhetschef Trafikkontoret Stockholms stad samt Hanna Munde, marknads- och affärsutvecklingschef Göteborgs Stads Parkering.
Moderator: Lena Hörngren, journalist

Sandra Sigebrant

151. Ansvarsfull och hållbar användning av AI

Vilka etiska och moraliska dilemman finns när datorerna börjar fatta egna beslut? Hur ser vi till att kunna leva ansvarsfullt tillsammans med allt smartare AI-lösningar, och att inte AI används på sätt som kränker identiteten eller kan användas för att skada människan? Hur ser vi till att det finns möjlighet att ta ”mänsklig hänsyn” vid exempelvis prövning av försörjningsstöd eller vid algoritmer som hjälper till i rekryteringsprocesser? Hur ser vi till att vi inte får fördomsfulla algoritmer? Och vem är ansvarig när datorn gör fel?

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft, Rebecka Cedering Ångström, AI-forskare Handelshögskolan i Stockholm samt Martin Svensson, programchef AI Innovation of Sweden Lindholmen Science Park.
Moderator: Per Mosseby.

Daniel Akenine
Per Mosseby
Åsa Zetterberg

164. Offentlig sektor och strävan efter digital mognad

Offentlig sektor står i början av en påtaglig omställning, med krav på såväl omfattande effektivisering och innovation. Digitalisering lyfts här fram som en fantastisk möjliggörare, men få organisationer har de nödvändiga förutsättningar som krävs för att lyckas. Sessionen lyfter med utgångspunkt i forskning fram det aktuella nuläget för offentlig sektor i termer av digital mognad, dvs organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Utgångspunkten är en modell (DiMiOS) framtagen på uppdrag av Regeringskansliet som i dagsläget används av offentliga aktörer.

Johan Magnusson, docent Göteborgs universitet och SCDI.

Johan Magnusson

165. AI- och automatiseringsfabriken

Under senaste år har många diskuterat de stora möjligheterna med AI, men samtidigt tycks många svenska företag och organisationer ännu inte ha kommit igång med arbetet i praktiken. Ta del av en diskussion med AI-experter, leverantörer som skapar lösningar för AI och automatisering, liksom representanter för beställarsidan. Hur går projekten till i praktiken? Vad ska man förvänta sig, och hur ska man tänka som kund?

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, Christer Bodell, Business Advisor Sas Institute , Louise Callenberg, sektionschef digital förnyelse och samverkan SKL och Linda Swärd, ansvarig Offentlig sektor Microsoft.
Moderator: Per Mosseby, internetentreprenör och rådgivare inom strategiska digitaliseringsfrågor.

Åsa Zetterberg
Per Mosseby
0