Texter till Öppet Forum

Texter till Öppet Forum

Texten för Öppet Forum ska innehålla rubrik, brödtext samt presentatör/er med titel och organisation angivna. Dessutom ska seminariearrangör anges. En bra rubrik och en intressant text är viktiga för att locka många deltagare till seminariet.

Rubrik: max 40 tecken inkl blanksteg
Brödtext: max 200 tecken inkl blanksteg
Presentatör: max 80 tecken inkl blanksteg
Har ni flera än ett seminarium så skall detta formulär fyllas i en gång per seminarium

Har ni frågor om Öppet Forum kontakta Maria Swahn
 • max 40 tecken inkl blanksteg
 • max 200 tecken inkl blanksteg
 • max 80 tecken inkl blanksteg
 • Dra filer hit eller
  Accepterade filtyper: jpg, gif, png, jpeg.
  Här laddar ni upp bilder på medverkande talare. Bilden skall vara minst 400X400 pixlar.
 • Här skriver ni om ni vill förmedla vilken tid denna text avser om fler än en tid är bokad.
 • Namn på kontaktperson
 • E-post till kontaktperson.
0