Frågor & Samtal med juryn

Lätt att göra rätt

Lidingö stad har gått från att beställa varor, tjänster och entreprenader via telefon, mail och pappersblanketter till en helt digital inköpsprocess. Tack vare denna digitalisering...
Läs mer