Lätt att göra rätt

25
feb

Lätt att göra rätt

Lidingö stad har gått från att beställa varor, tjänster och entreprenader via telefon, mail och pappersblanketter till en helt digital inköpsprocess. Tack vare denna digitalisering har vi inte bara skaffat oss full kontroll över stadens alla inköp utan också fått ett komplett underlag till kommande upphandlingar. Vi äger numera all statistik. Stadens beställare kan på ett enkelt sätt få kontroll över sina beställningar, vi säkerställer att alla inköp sker enligt Lagen om offentlig upphandling. Därutöver får vi också kontroll på att fakturorna är korrekta och sker enligt lagen om elektronisk fakturering.

Joakim Ingers, systemförvaltare, Giovanni Valente, inköpare/upphandlare, Mikaela Klasenius, ehandelskonsult, och Lena Wennerklint, upphandlingschef Upphandlingsenheten Lidingö stad

Joakim Ingers, systemförvaltare, Giovanni Valente, inköpare/upphandlare, Mikaela Klasenius, ehandelskonsult, och Lena Wennerklint, upphandlingschef Upphandlingsenheten Lidingö stad

 

 

Event Timeslots (1)

Vinnarkonferensen
-
Möt Lidingö - Sveriges DigitaliseringsKommun