Att leda förändring i en digital tid

25
feb

Att leda förändring i en digital tid

Daniel Broman, stadsdirektör, och Sara Penje, utvecklingschef i Lidingö stad, berättar om sina erfarenheter av att leda ett förändrings- och utvecklingsarbete och vad som har varit avgörande för att nå resultat. I juryns motivering står det att läsa att Lidingö stad har förstått varför förnyelse är viktigt och att man har lyckats integrera sina ambitioner för utveckling i en digital tid fullt ut i verksamheten, kulturen, ledningen och styrningen. Daniel och Sara kommer att reflektera över sitt ledarskap och vad det ställer för nya krav i en kommun som verkar i en digital tid.

Daniel Broman, stadsdirektör, och Sara Penje, utvecklingschef i Lidingö stad

Sara Penje och Daniel Broman

 

 

Event Timeslots (1)

Vinnarkonferensen
-
Möt Lidingö - Sveriges DigitaliseringsKommun