Leda förändring genom hela styrkedjan

25
feb

Leda förändring genom hela styrkedjan

Stefan Anderman, skolchef, och Tapio Liimatainen, biträdande förvaltningschef, beskriver de senaste årens utvecklingsresa för Lärande- och kulturförvaltningen på Lidingö. Som den största förvaltningen på Lidingö har vi varit en förhållandevis stor del av den digitala och kulturella förändringen som skett i staden under de senaste åren. Vi presenterar viktiga utvecklingssteg samt hur vi arbetar – och har arbetat – för att skapa en styrkedja där alla jobbar åt samma håll.

Stefan Anderman, skolchef, och Tapio Liimatainen, biträdande förvaltningschef Lidingö stad

Stefan Anderman, skolchef, och Tapio Liimatainen, biträdande förvaltningschef

Lokal: Nobelterrassen

 

Event Timeslots (1)

Fokus verksamhetsutveckling
-
Möt Lidingö - Sveriges DigitaliseringsKommun

0