Leda förändring genom hela styrkedjan

25
feb

Leda förändring genom hela styrkedjan

Stefan Anderman, skolchef, och Tapio Liimatainen, biträdande förvaltningschef, beskriver de senaste årens utvecklingsresa för Lärande- och kulturförvaltningen på Lidingö. Som den största förvaltningen på Lidingö har vi varit en förhållandevis stor del av den digitala och kulturella förändringen som skett i staden under de senaste åren. Vi presenterar viktiga utvecklingssteg samt hur vi arbetar – och har arbetat – för att skapa en styrkedja där alla jobbar åt samma håll.

Stefan Anderman, skolchef, och Tapio Liimatainen, biträdande förvaltningschef Lidingö stad

Stefan Anderman, skolchef, och Tapio Liimatainen, biträdande förvaltningschef

 

Event Timeslots (1)

Vinnarkonferensen
-
Möt Lidingö - Sveriges DigitaliseringsKommun